نمایش 1 - 17 از 17

نامنام خانوادگیتاریخ تولدداوطلب ثبت نام در پایهکد ملیرشتهنامشماره همراه پدرنام و نام خانوادگیشماره همراه مادرآدرس منزلشماره تلفنکد پیگیری
النازاکرمی آرانی1387/11/24پایه دهم۰۲۵۱۰۹۶۸۰۷گرافیکحسین۰۹۱۱۸۰۸۷۰۶۳زینب شکرالهی۰۹۱۲۷۶۳۱۱۶۱خ شریعتی بالاتر از بهار شیراز کوچه مقدم کوچه پروین پلاک ۲ واحد ۲۱۷۷۶۵۹۶۲۸HGN2800295
پرسونعطاریان1387/10/15پایه دهم۰۱۵۱۹۶۰۴۸۸گرافیکاندیشه09122010901پریسا خرازانی۰۹۱۲۶۶۲۲۸۸۷پاسداران م هروی م عقیلی کوچه شهاب پ ۲22947071HGN2454830
تستتست1421/05/05پایه یازدهم۰۴۴۰۲۷۶۵۳۵گرافیکتست۰۹۱۶۲۳۶۱۰۸۸تست تست۰۹۱۶۲۳۶۱۰۸۸تست۰۹۱۶۲۳۶۱۰۸۸HGN2416713
تستتست1405/12/19پایه دهم0440276535طراحی دوختتست09162361088تست تستتستتست0212258812HGN1657380
ویوناسخی1388/01/01پایه دهم0441703666گرافیکمحمد علی۰۹۱۲۳۷۷۰۷۴۹گلناز ابهری۰۹۱۲۲۱۶۲۴۴۷تهرانپارس شهید سلیمانی خیابان کیخسروی کوچه۱۵۶غربی پلاک۳۹۷۷۸۸۷۵۸۱HGN5524134
تستمسد1416/06/11پایه دوازدهم0020948298گرافیکهب۰۹۲۲۶۰۴۳۴۸۰تست Hs۰۹۲۲۶۰۴۳۴۸۰تیتبHGN4136536
آتناخلیفه سلطانی1388/05/29پایه دهم0251204189گرافیکمجید09121407400شیرین معماران09125497512میدان داراباد،سبکرو، رجبی26107166HGN7485336
محدثهشاهرخی1388/01/30پایه دهم0441713653معماری داخلیاحسان۰۹۱۲۲۵۸۵۴۰۲مینا خرازی۰۹۱۲۳۹۴۲۰۲۲خیابان کلاهدوز خیابان برادران رحمانی خیابان منظریه کوچه قدیری پلاک ۱۷۲۲۵۸۰۷۹۸HGN5694079
حدیثهاکبری راد1387/04/26پایه دهم0156691248معماری داخلیعلی۰۹۱۲۱۳۸۰۷۱۶بهاره اکبری راد۰۹۱۲۱۳۸۰۷۱۶دیباجی جنوبیHGN9305012
ثمینامیرکریمی1388/02/12پایه دهم0152066365طراحی دوخترضا09123055927سمیه سعادت۰۹۱۲۲۸۸۵۹۷۴چهارراه پاسداران،بهارستان دوم،خیابان غیاثوند،کوچه پورعباس۲۶۶۱۰۲۰۸HGN6463735
بارانشهرابی فراهانی1388/02/01پایه دهم0441719181معماری داخلیحمیدرضا09121220450هانیه کمایی مقدم۰۹۱۲۳۵۷۲۷۴۳خ نیاوران خ فیضیه خ ۲۴ بن بست مریم بن بست کاج پلاک ۲ واحد ۱۵۲۲۸۲۳۳۹۲HGN2856695
بهارشهرابی فراهانی1388/02/01پایه دهم0441719201گرافیکحمیدرضا09121220450هانیه کمایی مقدم09123572743خ نیاوران خ فیضیه خ ۲۴HGN5949441
تستتست1403/05/07پایه دهم0440276535گرافیکتست09162361088تست تست09162361088تستHGN8042934
تستتست1416/06/10پایه یازدهم0020948298معماری داخلیتست09226043480Y Y09226043480Ys
شارینمعین جهرمی1388/01/14پایه دهم0441706703گرافیککوروش09121757636سالویا اطمینان09123132041الهیه گلنار - ماهرو - فروردین - برج لاله طبقه اول واحد ۶02126214362
آوامحمد نمازی1387/08/09پایه دهم0441666418طراحی دوختامید۰۹۱۲۱۵۴۹۷۲۳آتنا خالقی۰۹۱۲۲۵۷۴۷۶۱دیباجی جنوبی بالاتراز پارک ارغوان نبش کوچه مهران پلاک ۱۳۲۲۵۹۵۹۰۶
مهدیفتوحی1407/03/17پایه یازدهم0022532791گرافیکتست09195204017تست تست09195204017تست
نامنام خانوادگیتاریخ تولدداوطلب ثبت نام در پایهکد ملیرشتهنامشماره همراه پدرنام و نام خانوادگیشماره همراه مادرآدرس منزلشماره تلفنکد پیگیری