پگاه وفاراد

مدرس رشته گرافیک

بیوگرافی

طراح و مشاور تبلیغاتی

عضو انجمن عکاسان جوان

ثبت ده نمونه از آثار در کتاب گرافیک سال بابان 2

سوابق شغلی

حاضر – 1400
مدرس دانشکده فنی حرفه ای دکتر شریعتی

حاضر – 1397
مدرس رشته گرافیک

مهارت ها

Photoshop
Corel Draw
Microsoft Office