آتنا فتحی

صاحب مشاغل

بیوگرافی

کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
کسب مقام اول مسابقات علمی عملی استان سمنان ( 1390 )
کسب مقام اول بین المللی مد و لباس فجر ( 1394 )

متولد 1373

سوابق شغلی

1394 – 1393
طراح لباس

حاضر – 1394
مدرس طراحی لباس

حاضر – 1395
مدرس نرم افزار جمینی

حاضر – 1400
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

مهارت ها

Corel Draw
Gemini Pattern Editor
Microsoft office
Photoshop