مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی :

  • اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
  • اصل و کپی کارت ملی پدر و مادر
  • هدایت تحصیلی
  • اصل و کپی شناسنامه پدر و مادر
  • 6 قطعه عکس پشت نویسی شده